<

ATC nedir?

    ATC’nin açılımı ALKO trailer control; yani, alko tarafından geliştirilen yenilikçi savrulma ve  salınım önleme sistemidir. Bu sistem karavan ile yolculukta sürüş güvenliğini arttıran en önemli unsurlardan biridir.

    Kritik sürüş durumlarıyla karşılaşan çekme karavan kullanıcıları, karavanların yüksek hızlarda çok hassas tepki verdiğini ve risklerin ne olduğunu bilir! Küçük kaçınma manevraları, köprülerdeki yan rüzgarlar veya kamyonları sollarken rüzgar basıncı bile kısa süre sonra karavanınızın  yalpalamaya başlamasına neden olabilir. ATC bu tür riskli durumlara karşı aktif olarak tepki verir

    Herhangi bir şekilde karavan savrulmaya veya kaymaya başladığında sistemde çalışan sensörler küçük yanal hızlanmalara otomatik olarak  engel olur. Böyle bir  tehlike algılandığında karavanın tekerlerine uygulanan frenleme karavanı tekrar şeridine döndürme etkisine sahiptir.. Sistem tarafndan yapılan bu nazik frenleme genellikle karavan sürücüleri tarafından hissedilmemektedir. 

    Karavanı çekici aracınıza bağlarken ATC sisteemi de otomatik olarak aktif hale gelir.Çekiici araç veya karavanda herhangi bir ayar yapmaya gerek yoktur.  Sistemin kullanılabilir olduğu çeki oku üzerindeki yeşil LED ile teyit edilir.